"G" Litter

Ch Golden Gait Jerabee Joyride "Hemi" x

Am/Can Ch Eden Hills Attraction RN "Bella"

5 Red Girls and 4 Red Boys

Whelped 06/17/2007

G Litter at 2 Weeks

Blue Boy

Blue Girl

Green Boy

Green Girl

No Collar Boy

No Collar Girl

Pink Boy

Pink Girl

Yellow Girl